Một bài tập về lãi suất kép

23/06/2009 Leave a Comment

Một người có 1 số tiền là 200 tr VND quyết định gởi ngân hàng tiếp kiệm trong vòng 26 tháng. Có các ngân hànhg với các mức lãi suất như sau:
NH A: i = 10% năm
NH B: i = 5.8% 6 tháng
NH c: i = 0.9% tháng
Vậy người đó nên gởi tiền ở ngân hàng nào>?

2 nhận xét »

 • Đặng Thanh Hải said:  

  Chuyển lãi suất các ngân hành về lãi suất tháng để so sánh ta có:
  NH A: itA = (1+10%)^(1/12) -1 = 0.797%
  NH B: itB = (1+5.8%)^(1/6) - 1 = 0.944%
  Vậy người đó nên gởi tiền tiếp kiệm tại ngân hàng B vì có lãi suất cao nhất

  (yerr cố lên hi vọng mai làm bài tốt)

 • Nặc danh said:  

  có thể cung cấp cho mình các công thức liên quan đến lãi suất không?

 • Leave your response!